Vinter­förvaring

Pris 4 995:-

Gäller hela vintern, dock längst till 30/4 2022.
Eventuella andra arbeten som önskas utföras under vinterförvaringen lämnar vi 20% rabatt på arbetskostnaden.

När vi tar emot din MC för vinterförvaring

 • Oljeservice inklusive filterbyte
 • Kontroll av kylvätska (kylvätskans fryspunkt)
 • Dränering av förgasare eller injector cleaner
 • Tömning av tank
 • Belastningstest av batteri
 • Demontering av batteri
 • Underhållsladdning av batteri under vinterförvaring
 • Motorcykeltvätt

När våren kommer

 • Återmontage av batteri
 • Uppstartskontroll
 • Ifyllnad av 2L 98 oktanig bensin
 • Kontroll av lufttryck i däcken
 • Enkel funktionskontroll av motorcykeln
/ 03

Prislista

Priserna gäller för mc i originalutförande utan väskor

Service

Touring / Road

Custom

Scooter

Från 2 800 kr

Från 3 500 kr

Från 2 500 kr

Däckskifte

Road

Touring

Custom  / Däck m slang

Scooter

Egna däck (ej köpt av oss)

Lösa hjul upp till 200 i bredd

Från 1 000 kr

Från 1 200 kr

Från 1 500 kr

Från 1 000 kr

Från 800 kr/st

300 kr/st

Packboxar

Byte inkl. demontering. Exkl. material

Byte, lösa gaffelben. Exkl. material

Material

2 875 kr

1 725 kr

Från 400 kr

Drivpaket

Byte av drev fram och bak samt kedja. Exkl. material

För materialkostnad, vv se boove.se

2 000 kr

+ material

Felkodsavläsning

För komplett lista av märken, fråga oss

700 kr

Transport av MC

Hämtning av MC inom Stockholm

Från 595 kr

Vinterförvaring av MC

Förvaringsservice samt förvaring till och med 30/4 2022.

För eventuella andra arbeten som önskas utföras under vinterförvaringen lämnar vi 20% rabatt på arbetskostnaden.

4 995 kr

ÖVRIGT

Timpris

1 150 kr

08-445 60 80